1 jaar Beter Verwijs, waar staan we?

Op 1 juni van dit jaar vierden we het formele eenjarige bestaan van Beter Verwijs. In een recent interview door Radboudumc deelde Rogier Verstralen, programmaleider Beter Gezond, welke indrukwekkende mijlpalen er al zijn bereikt met het leefstijlverwijsplatform. Je leest hier het hele interview.

Wat is Beter Verwijs ook alweer?

Rogier: ‘Via de het online verwijsplatform Beter Verwijs kunnen zorgverleners in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg hun patiënten eenvoudig verwijzen naar leefstijlinterventies in het paramedisch en sociaal domein, dicht in de wijk van de patiënt. De patiënten worden vanuit het ziekenhuis, huisartsorganisatie of arbodienst verwezen en kiezen via het platform een professional (leefstijlbegeleider) op een bepaald leefstijlthema, waarmee ze één op één of in groepsverband aan de slag gaan om tot leefstijlverandering te komen. In 2022 startten we vanuit Beter Gezond met Beter Verwijs, samen met lokale, regionale en landelijke partners. Zorgverleners konden vanaf juni 2022 voor het eerst doorverwijzen.’ 

Wat hebben jullie tot nu toe voor elkaar gekregen?

Groter aanbod leefstijlinterventies

‘Allereerst is het aanbod van leefstijlinterventies uitgebreid. Waar we vorig jaar konden verwijzen naar leefstijlbegeleiding rondom de thema’s voeding, beweging en alcohol, zijn daar nu thema’s ontspanning, slaap, roken, mentale gezondheid, geldzorgen, eenzaamheid en laaggeletterdheid bijgekomen.

500 verwijzingen

In één jaar zijn er landelijk 500 verwijzingen gedaan, vanuit vijftien ziekenhuizen. Radboudumc is grootverbruiker: al door 53 zorgverleners van 18 afdelingen (Leefstijlzorgloket, Gynaecologie, Cardiologie, Heelkunde, Medische Oncologie, Urologie, Radiotherapie, Neurologie, Hematologie, Interne geneeskunde, Anesthesiologie, Orthopedie, Verloskunde, Nierziekten, Longziekten, Plastische chirurgie, MDL en MKA, red.) worden patiënten doorverwezen via Beter Verwijs.

Technische innovaties

Ook zijn er op verzoek van zorgverleners behoorlijk wat technische innovaties geweest. Zo is er op het platform nu de optie dat verwijzers samen met de patiënt de aanmelding kunnen afronden, zodat ‘digibeten’ beter worden geholpen. Ook kunnen we de patiënt het zorgaanbod tonen op basis van woonplaats, of zijn of haar inclusiecriteria zoals BMI (Body Mass Index) voor de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie). Daarnaast hoeft bijvoorbeeld een patiënt die wil stoppen met roken niet via allerlei invulvelden door het platform maar kan onze verwijzer dat – samen met de patiënt – rechtstreeks doen. Hierdoor gaat een verwijzing nog makkelijker en sneller.  

Is het daarmee klaar?

‘Zeker niet! Naast diverse technische ontwikkelingen die op de stapel liggen, moeten we de patiënt nog beter helpen. In het traject zijn er namelijk een paar momenten waarop een patiënt kan afhaken. Nadat de patiënt is aangemeld op het platform door de zorgverlener, dient de patiënt zelf (thuis) een interventie te kiezen. Zo’n 40% ziet er dan toch nog vanaf, omdat ze te veel aan hun hoofd hebben of nog meer verdieping (meer tijd voor het goede gesprek) nodig hebben. Soms betekent dit dat een patiënt meer tijd nodig heeft voor het goede leefstijlgesprek om te achterhalen waar de eerste behoefte ligt op leefstijlverandering. In het najaar zetten we daarom als experiment (paramedische) HAN-studenten in om deze patiënten te bellen om verder te helpen. Het is als het ware een klantenservice waardoor het aantal patiënten dat daadwerkelijk start met een interventie hopelijk toeneemt. Daarnaast willen we de patiënten nog beter helpen met de themakeuze en type interventie. We merken dat sommige patiënten soms niet bewust zijn van hun eigen onderliggende problematiek. Met slimme vragen in het platform willen we die naar voren laten komen zodat patiënten een passendere keuze maken. Ook voor de zorgverleners gaan we aan de slag: Beter Verwijs wordt dit jaar nog geïntegreerd in Epic. En we maken een portal waarbij zorgverleners in één oogopslag zien waar hun patiënten zitten in het leefstijlbegeleidingstraject.’

En, tevreden?

‘Vanuit het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat we vanaf 2025 leefstijl integraal in de reguliere zorg inbedden. De helft van de zorgafdelingen binnen het Radboudumc doet dat bijvoorbeeld nu al, zij lopen daarmee echt voorop. Maar ook het type verwijzers binnen het Radboudumc is interessant: ruim een kwart van de doorverwijzers is medisch specialist – ondanks de beperkte tijd maken zij toch ruimte voor dit belangrijke gesprek. Dat is een zeer inspirerend signaal (zie cijfers). Het gaat er natuurlijk niet om of ik tevreden ben: een ruime meerderheid van de patiënten die we hebben bevraagd zegt meer grip op eigen gezondheid te ervaren na de interventie. In de toekomst willen we gaan meten wat de daadwerkelijke gezondheidswinst is!’

Cijfers gebruik Radboudumc (verwijzers)

  • Medisch specialisten 26% 
  • Verpleegkundige specialisten 26% 
  • Verpleegkundigen 9% 
  • Leefstijlzorgloket 33% 
  • Overig 6%

Waar wordt naar verwezen?

Van de verwijzingen vanuit het Radboudumc worden interventies op het gebied van beweging, voeding, roken en slapen het vaakst gekozen door patiënten.

Deel dit artikel

Meer blogs

Scroll naar boven