De kracht van leefstijlverbetering bij kinderwens

Als fertiliteitsarts omarmt Bea Lintsen de kracht van leefstijlverbetering als essentieel onderdeel van haar behandelingsprotocollen. Als medisch specialist op het gebied van vruchtbaarheid weet Bea dat het succes van behandelingen voor het bereiken van een zwangerschap niet alleen afhangt van medische interventies, maar ook van leefstijlfactoren.

Voor Bea is het duidelijk: een gezonde leefstijl is van onschatbare waarde voor het vervullen van een kinderwens. Daarom is ze vastbesloten om haar patiënten te ondersteunen bij het bereiken van een optimale gezondheid.

“Wat kan ik zelf doen?”

Een veel gehoorde vraag van patiënten is “Wat kan ik zelf doen om het succes van de behandeling te vergroten’? Gewichtsbeheersing is vaak een sleutelelement, aangezien overgewicht de kans op succesvolle behandelingen kan belemmeren. Voordat patiënten bij Lintsen in de spreekkamer komen, zijn ze al gemeten en gewogen. Een BMI is dan al bekend. Door een BMI te evalueren samen met de patiënt, creëert Bea een openheid voor het bespreken van leefstijl.

Het leefstijlgesprek

Bea’s benadering van het leefstijlgesprek is veelzijdig en verschilt per patiënt. Ze begrijpt dat ongezond gewicht niet alleen kan ontstaan door overmatig eten, maar ook door gebrekkige slaapgewoonten, stress en onvoldoende lichaamsbeweging. Daarom heeft ze een protocol ontwikkeld dat verschillende verwijsopties omvat, aangepast aan de behoeften en situatie van elke patiënt.

Verwijzen naar Leefstijlzorgloket

Voor sommige patiënten kan een directe verwijzing naar een stoppen-met-roken-programma de sleutel tot succes zijn, terwijl anderen, zoals mensen die minder digitaal vaardig zijn, baat hebben bij een uitgebreid leefstijlgesprek van het Leefstijlzorgloket. Bij het Leefstijlzorgloket kunnen ze bijvoorbeeld meer tijd nemen om het onderliggende probleem van een patiënt te achterhalen. Zij kunnen de patiënt dan doorverwijzen naar de best passende interventie.

Verwijzen via Beter Verwijs

Beter Verwijs biedt een andere waardevolle verwijsoptie, waarmee patiënten geholpen worden met leefstijlbegeleiding. Tot voor kort meldde Bea haar patiënten aan via het online verwijsplatform én doorliep samen met de patiënt de stappen om een passende leefstijlinterventie te kiezen, maar onlangs ontdekte ze dat dit efficiënter kan. Een patiënt kan namelijk ook alleen aangemeld worden op Beter Verwijs en vervolgens thuis zelf de vervolgstappen zetten om een leefstijlinterventie te kiezen. Dit bespaart tijd, tijd die tegenwoordig schaars is in de spreekkamer van de zorgverlener.

Door patiënten te begeleiden naar leefstijlverbetering draagt Bea bij aan het vergroten van de kans op succesvolle behandelingen.

Deel dit artikel

Meer blogs

Scroll naar boven