De weg naar leefstijlverbetering voor neurologische patiënten

In de drukte van de dagelijkse praktijk schiet de aandacht voor leefstijl er snel bij in, terwijl dit juist zo belangrijk is voor het werkelijk verbeteren van de gezondheid van patiënten. Net als vele andere zorgverleners ziet Esther Verstraete, neuroloog in Rijnstate regelmatig patiënten die baat kunnen hebben bij leefstijlbegeleiding. In de neurologie worden vaak aandoeningen gezien die direct verband houden met leefstijl, zoals overgewicht, roken of slaapproblemen. Voor Esther was het tot voor kort een uitdaging om deze patiënten duurzaam verder te helpen, maar met de komst van verwijsopties zoals het fysieke Gezondheidsplein (leefstijlzorgloket) bij Rijnstate en het online platform Beter Verwijs is dit nu beter mogelijk. 

Van uitdaging naar mogelijkheid

Esther Verstraete deelt: “Voorheen stond ik vaak voor de uitdaging hoe ik patiënten die met hun gezondheid aan de slag moeten of willen, verder kon helpen. Tot voor kort ontbraken de middelen om hier zelf eenvoudig actie in te kunnen ondernemen vanuit de tweede lijn, of was de weg hiervoor niet bekend. Eerder verliepen verwijzingen voor GLI-trajecten of verslavingszorg via de huisarts, jammer, want je merkte dat de stap voor de patiënt dan vaak te groot werd. Veel mensen verloren zo de aandacht voor dit thema. Een verwijzing op het moment suprême is daarentegen heel waardevol.”

Overgewicht risico gezichtsvermogenverlies

Verstraete legt uit hoe ze bepaalt of ze leefstijl agendeert bij een patiënt. “Als ik denk dat er op leefstijl veel winst valt te behalen, agendeer ik leefstijl. Soms zien wij bijvoorbeeld mensen met een verhoogde druk in het hoofd, overgewicht vormt hier een belangrijke risicofactor. Deze mensen lopen het risico hun gezichtsvermogen te verliezen. Door af te vallen kunnen de klachten over gaan. Dat zijn mensen waarbij je het gesprek aangaat. Als die patiënten bijvoorbeeld 10% afvallen zijn ze vaak al van veel klachten af. Dan geef ik uitleg en verwijs ik ze naar leefstijlbegeleiding. Soms zien we mensen van rond de 40 jaar met veel artrose die roken, die moeten echt stoppen om deze vorm van versnelde gewrichtsveroudering te stoppen. Als er een duidelijke link is tussen leefstijl en de aandoening dan zal ik dit met mensen bespreken en peilen of er motivatie is om hiermee aan de slag te gaan. Als ik merk dat ze niet openstaan voor leefstijlverandering, dan is een verwijzing vaak niet zinvol. Motivatie is namelijk de eerste belangrijkste succesfactor.”

Effectieve bijdrage aan leefstijlverbetering

Dankzij het Gezondheidsplein (leefstijlzorgloket) in Rijnstate en het online verwijsplatform Beter Verwijs kan Esther nu zelf effectief bijdragen aan leefstijlverbetering voor patiënten. “Soms heb ik een patiënt die moet stoppen met roken vanwege een doorgemaakte TIA of herseninfarct. Die kan ik nu rechtstreeks doorverwijzen via Beter Verwijs naar een stoppen-met-roken-programma. Of patiënten met een diabetische polyneuropathie, zij die van de diabetes afkomen hebben de beste prognose. Een verwijzing naar ‘Keer Diabetes2 om’ via Beter Verwijs is dan een optie. Dit geeft mij direct handelingsperspectief en zo beperken we als artsen de onnodig lange lijnen van doorverwijzingen via verschillende schakels. Beter Verwijs brengt diverse leefstijlinterventies overzichtelijk bij elkaar.”

Verwijzen in minder dan één minuut

Esther benadrukt het gemak en de snelheid van het platform. “Na een aanmelding op het platform kan een patiënt zelfstandig thuis een keuze maken voor een leefstijlinterventie in het paramedische of sociale domein. Zo’n aanmelding kost mij minder dan één minuut, maar zo kan ik iemand wel effectief verder helpen. Als een patiënt minder digitaal vaardig is of een complexere leefstijlvraag heeft, verwijs ik hem of haar door naar het Gezondheidsplein. Deze mogelijkheden bieden mij flexibiliteit om de beste route te kiezen op basis van de behoeften van mijn patiënten.”

Steeds meer regionaal aanbod

Verstraete benadrukt het belang van de doorontwikkeling van Beter Verwijs realiseert om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende en veranderende behoeften. Ze is verheugd dat er voortdurend stappen worden gezet in deze ontwikkeling. Zo worden er continu regionale interventies toegevoegd waardoor nog meer mensen in hun eigen omgeving kunnen worden geholpen met leefstijlverbetering. Esther kijkt uit naar verdere ontwikkelingen op het gebied van leefstijlbegeleiding voor specifieke aandoening, met name voor patiënten met neurologische aandoeningen zoals migraine, MS en/of epilepsie.

Inspiratie voor collega's

Esther deelt dat Beter Verwijs artsen zoals haarzelf een waardevol instrument biedt om patiënten effectief én eenvoudig door te verwijzen naar leefstijlinterventies. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Neurologie zet ze zich extra in om het belang van leefstijl in de spreekkamer te onderstrepen en haar collega’s bewust te maken van de diverse verwijsopties die beschikbaar zijn. Esther hoopt haar collega’s te inspireren om leefstijlinterventies actiever in te zetten in de spreekkamer, zelf direct via Beter Verwijs of via het leefstijlloket van het eigen ziekenhuis, zodat nog meer mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren.

Deel dit artikel

Meer blogs

Scroll naar boven