Leefstijlbegeleidingstraject in plaats van maagverkleining

In het obesitas centrum Amsterdam van het OLVG speelt Tineke Nijboer een essentiële rol als verpleegkundig specialist. Haar dagelijkse werk omvat het beoordelen van patiënten die op het punt staan een maagverkleining te ondergaan. Hierbij kijkt ze niet alleen naar medische criteria, maar ook naar de persoonlijke motivatie van de patiënten. Haar doel is om hen te begeleiden naar de meest geschikte behandeling, die soms een operatie kan zijn, maar waarbij vaak terrein kan worden gewonnen door middel van een leefstijlbehandeling. Beter Verwijs, heeft Tineke’s werk veranderd en heeft haar in staat gesteld om patiënten op een nog betere manier te helpen met hun keuze.

Behoefte aan alternatief voor maagoperatie neemt toe

Voor Tineke is het al langer duidelijk dat er behoefte is aan een alternatieve benadering voor patiënten die terughoudend zijn om meteen voor een maagoperatie te kiezen. “Sommige patiënten zien op tegen de operatie of willen liever eerst andere opties verkennen. Dat is een mooie ontwikkeling”, vertelt Tineke. Voor deze groep biedt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vaak een uitkomst. Dit programma stelt patiënten in staat om zelf aan de slag te gaan met leefstijlverandering, vaak zonder de noodzaak van medicamenteuze behandeling. De GLI is een tweejarig programma dat gericht is op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om gedragsverandering te ondersteunen. Het is een traject dat patiënten helpt om hun leefstijl te verbeteren en de noodzaak van een operatie kan verminderen. Het idee van eigen regie en motivatie om leefstijl aan te pakken spreekt Tineke enorm aan.

Een stap dichterbij

Vóór de komst van Beter Verwijs moest Tineke haar patiënten altijd eerst doorverwijzen naar hun huisarts om een verwijzing voor de GLI te regelen. Dankzij Beter Verwijs kan ze nu haar patiënten ook op een andere manier dichter bij dit begeleidingstraject brengen. De eerste stap wordt gezet zodra ze haar patiënt aanmeldt bij Beter Verwijs. Tineke vertelt: “Een uitdaging binnen het GLI-traject in Nederland is dat een verwijsbrief van de huisarts altijd vereist is om de kosten vergoed te krijgen, zelfs als er een ‘verwijzing vanuit het ziekenhuis’ heeft plaatsgevonden, zo ook via Beter Verwijs. Dit betekent dat patiënten nog een extra bezoek aan een zorgprofessional moeten afleggen. Dit zou vanuit het perspectief van de patiënt eenvoudiger moeten gaan. Gelukkig werkt Beter Verwijs samen met de GLI-aanbieders om een efficiëntere oplossing te vinden. Voor andere interventies op het platform is overigens geen verwijsbrief nodig, en kan ik direct van betekenis zijn door patiënten aan te melden bij Beter Verwijs. Zo’n aanmelding brengt patiënten al een stapje dichter bij hun doelen en motiveert hen om te beginnen met een begeleidingstraject voor een gezondere leefstijl, of het nu gaat om een GLI of een andere interventie die ze zelf kiezen.”

De patiënt bepaalt

Tineke benadrukt het belang van intrinsieke motivatie bij het maken van keuzes voor de behandeling. Ze geeft patiënten vaak de vrijheid om zelf te beslissen of ze de GLI willen volgen of andere opties willen verkennen. Door hen aan te melden op Beter Verwijs, kunnen ze thuis in alle rust nadenken over hun keuze.

Laagdrempelig en snel

De laagdrempeligheid en snelheid van het platform hebben het proces om patiënten te helpen naar leefstijlbegeleiding nog toegankelijker gemaakt. Een patiënt aanmelden op Beter Verwijs is eenvoudig en kost weinig tijd, waardoor Tineke meer tijd heeft om zich te richten op de behoeften en motivatie van haar patiënten.

Leefstijl sleutel tot succes op de lange termijn

Tineke benadrukt dat leefstijlgesprekken altijd een centrale rol spelen in haar werk. Of een patiënt nu kiest voor een operatie of een ander traject, leefstijl blijft de sleutel tot succes op de lange termijn. Het is het zaadje dat geplant wordt om positieve verandering mogelijk te maken. Tineke’s inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar patiënten is bewonderenswaardig, en Beter Verwijs heeft haar in staat gesteld om nog effectiever te zijn in haar rol als verpleegkundig specialist.

Beter Verwijs resultaten

Tineke heeft inmiddels al ruim 70 patiënten aangemeld bij Beter Verwijs. Van deze patiënten heeft 79% daadwerkelijk een keuze gemaakt voor een leefstijlbegeleidingstraject en is hiervan ruim 64% daadwerkelijk gestart met een interventie. Haar patiënten kiezen het meest voor de online GLI van MiGuide CooL(50%), The Right Meal (15%) en Healthy Habits Coaching (11%).

“Tineke Nijboer is een inspirerend voorbeeld van hoe zorgprofessionals innovatieve technologieën omarmen om de zorgervaring van patiënten te verbeteren en hun eigen bijdrage aan een gezondere samenleving vergroten.”
| Rogier Verstralen, Beter Verwijs

Tineke Nijboer, Verpleegkundig specialist

Deel dit artikel

Meer blogs

Scroll naar boven