Leefstijlzorgloket verwijst patiënten via Beter Verwijs

Een groeiend aantal ziekenhuizen introduceert Leefstijlzorgloketten. Een belangrijk voordeel van deze ontwikkeling is dat er meer tijd beschikbaar is voor het gesprek over leefstijl. Met name belangrijk voor patiënten die dat nodig hebben. Tot voor kort verwezen veel van deze loketten hun patiënten handmatig naar een leefstijlbegeleiding in de (nabije) wijk van de patiënt. Met Beter Verwijs kan dit efficiënter. Daarom heeft het Radboudumc-loket besloten gebruik te maken van Beter Verwijs.

Aandacht voor het leefstijlgesprek

Naast zorgverleners in de reguliere spreekkamer in het Radboudumc, maakt ook het Leefstijlzorgloket actief gebruik van Beter Verwijs. Het Leefstijlzorgloket biedt meer tijd en ruimte voor de patiënt, om het gesprek over leefstijl te voeren. Samen met de patiënt wordt bekeken waar iemand in zijn eigen omgeving naar doorverwezen kan worden in het paramedische en / of sociaal domein, rekening houdend met onder andere de wensen van de patiënt, de financiële situatie, gezondheidsvaardigheden en taal. In de eerste fase richt het loket in Nijmegen zich op hartpatiënten met leefstijlgerelateerde vragen of zorgen. Deze patiënten worden door cardiologen doorverwezen naar het Leefstijlzorgloket. Sinds kort worden er ook MDL- en vaatchirurgie patiënten geconsulteerd. Op het Leefstijlzorgloket voeren coassistenten onder supervisie van leefstijlcoaches gesprekken met patiënten over hun leefstijl. Ze bespreken motivaties voor aanpassingen en factoren die hierbij een rol spelen. Tijdens deze gesprekken worden patiënten doorverwezen met behulp van Beter Verwijs. Hierdoor krijgen ze de autonomie om zelf een leefstijlthema en interventie te kiezen – online of dichtbij huis – waarmee ze actief aan de slag willen gaan.

Niet alleen tijdbesparing

Puck van Kaaij, coördinator Leefstijlzorgloket Radboudumc vertelt: “Dankzij Beter Verwijs verloopt het verwijsproces van patiënten voor ons veel soepeler. Dit resulteert niet alleen in tijdsbesparing, maar vergroot ook het scala aan beschikbare leefstijlbegeleidingsopties waarnaar we onze patiënten kunnen verwijzen. Bovendien wordt nauwkeurig bijgehouden of de patiënt daadwerkelijk bij de interventie is aangekomen. Als er een potentieel waardevol aspect ontbreekt op het verwijsplatform, delen we dit met het Beter Verwijs-team. Zij gaan hier dan mee aan de slag.”

De toekomst

Rogier Verstralen, projectleider Beter Gezond, benadrukt de tevredenheid over de samenwerking met het Leefstijlzorgloket: “Steeds meer andere ziekenhuizen sluiten zich ook aan en maken gebruik van Beter Verwijs. De toekomstvisie is dat de meeste patiënten vanuit de reguliere spreekkamers direct profiteren van het leefstijlaanbod via Beter Verwijs. De meer ‘complexe patiënten gaan allereerst langs het Leefstijlzorgloket. Hierbij kun je denken aan patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, sociaaleconomische problemen (zoals geldzorgen en laaggeletterdheid), beperkte bewustzijn van leefstijleffecten, gebrek aan motivatie of meervoudige gezondheidsproblemen. Ook vanuit hier kunnen deze patiënten vervolgens alsnog worden doorverwezen via het online platform Beter Verwijs. Daar kiezen zij (al dan niet samen met de leefstijlmakelaars van het loket) voor een interventie in hun eigen leefomgeving. Beter Verwijs kan in beide gevallen gezien worden als brugfunctie naar leefstijlaanbod buiten het ziekenhuis.


Deel dit artikel

Meer blogs

Scroll naar boven